ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਟਾਈਟਨ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ Cassini

You Are HereGadgets
Friday, April 21, 2017-4:23 PM
ਜਲੰਧਰ- ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਿਨੀ ਪੁਲਾੜਯਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਟਾਈਟਨ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸਿਨੀ ਟਾਈਟਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ 979 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ 21,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਤਰਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਇਸਲਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਤਿੰਮ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਧੁੰਧਲਕੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਛਵੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਟਾਈਟਨ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟਾਈਟਨ ਦਾ ਗੁਰੂਤਵ ਕਾਸਿਨੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਾੜਯਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਛਲਾਂਗ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਕਾਸਿਨੀ ਪੁਲਾੜਯਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।

Popular News

!-- -->