• >X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <>X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <X

  ਬਾਰਬਤਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਬਿਖੇਰਿਆ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸੁਪਰ ਮਾਡਲ ਬਾਰਬਰਾ ਪਾਲਵਿਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ''ਐੱਸ. ਆਈ'' ਦੇ ਸਵਿਮਸ਼ੂਟ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਉਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ''ਚ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਿਕਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ''ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ...
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..