• >X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <X

  ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਟੁੱਟਿਆ 140 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡੇਨਵਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 140 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਵਿਓਮਿੰਗ ਅਤੇ ਨੇਬ੍ਰਾਸਕਾ ਸਮੇਤ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਡਿੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..