• >X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <>X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <X

  ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਗਵਾਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ, ਜੁਲਫ਼ਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੈਪਰ ਡੈਨ ਸੁਰ ਨੇ ਹੇਅਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖ਼ਸ ਹੈ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..