• >X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <>X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <X

  ਇਕ ਚਾਰਜ ''ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ Aston Martin Lagonda

  ਅਸਟਨ ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ 2018 ਜੇਨੇਵਾ ਆਟੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ Lagonda Vision ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਤੋਂ NH 48 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਚਾਰਜ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਊਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..