• >X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <>X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <>X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <>X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <>X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <>X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <>X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <X

  ਇਕ ਦਿਨ ''ਚ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ. ਗਰਲ, ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ

  ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.-2019 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਦੀਪਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀਪਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਂਸ ਨੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..