• >X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ Ngorongoro Crater ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਆਪਣੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਇਕ ਭੂਰੇ ਭਾਲੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਇਕ ਐਸਟੋਨੀਅਨ ਰੌਬਕ ਹਿਰਨ ਇਕ ਪਾਲ ਵਿਚ ਰਸਬੇਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਲੇਕ ਕਲਾਰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਭੂਰਾ ਭਾਲੂ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਕ ਉੱਤਰੀ ਪਿਗੀ ਉੱਲੂ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੋਰੋ ਬੇਅ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਊਦਬਿਲਾਵ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨੈਰੋਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਜ਼ੈਬਰਾ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਸੇਰੇਂਗੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਗਦੀ ਝੀਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਇਕ ਫਲੈਮਿੰਗੋ।
 • <>X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਇਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਹਿਪੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ।
 • <X

  ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਵਾਰਡ 2020 ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਤੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਟਾਰੰਗਾਇਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੋ ਲਵਬਰਡਜ਼।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..