• >X

  ਕੁਵੈਤ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਹਾਦਸਾ : ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ''''''''ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

  ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੂਕੋਜ਼ (48) ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਾਰਜ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
 • <>X

  ਕੁਵੈਤ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਹਾਦਸਾ : ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ''''''''ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

  ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੂਕੋਜ਼ (48) ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਾਰਜ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
 • <>X

  ਕੁਵੈਤ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਹਾਦਸਾ : ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ''''''''ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

  ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੂਕੋਜ਼ (48) ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਾਰਜ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
 • <>X

  ਕੁਵੈਤ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਹਾਦਸਾ : ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ''''''''ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

  ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੂਕੋਜ਼ (48) ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਾਰਜ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
 • <>X

  ਕੁਵੈਤ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਹਾਦਸਾ : ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ''''''''ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

  ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੂਕੋਜ਼ (48) ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਾਰਜ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
 • <X

  ਕੁਵੈਤ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗ ਹਾਦਸਾ : ਮਾਰੇ ਗਏ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ''''''''ਚੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

  ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੂਕੋਜ਼ (48) ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਜਾਰਜ (29) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..