• >X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਅਕੀਹੀਤੋ ਦੇ 59 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰਹਿਤੋ 126ਵੇਂ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਅਕੀਹੀਤੋ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕੀਹੀਤੋ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਵ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਰਸਮ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚੈਂਬਲਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜ਼ੋ ਆਬੇ ਸਮਾਹੋਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਸੰਬੋਧਨ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਾਟ ਅਕੀਹੀਤੋ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਹਿਤੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਮਾਹੋਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ।
 • <>X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕੀਹੀਤੋ ਦੀ ਤਸਵੀਰ।
 • <X

  ਜਾਪਾਨ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਾਟ ਅਕੀਹੀਤੋ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..