• >X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <>X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <>X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <>X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <>X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <>X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <X

  ਤਸਵੀਰਾਂ ''ਚ ਵੇਖੋ ਵਿਰਾਟ-ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼

  ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਗਤ 'ਚ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ...
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..