• >X

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ : ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • <>X

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ : ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • <>X

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ : ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

  ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 • <>X

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ : ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

  ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
 • <>X

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ : ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

  ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਲਾਰਕ ਗੇਫੋਰਡ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
 • <X

  ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚੋਣਾਂ : ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

  ਜੈਸਿੰਡਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..