• >X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <>X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <>X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <>X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <>X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <>X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <>X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <X

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ’ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 257 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ...
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..