• >X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <>X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <>X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <>X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <>X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <>X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <X

  ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ''ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

  ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਪ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..