• >X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ...
 • <>X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ...
 • <X

  ਰੈਂਪ ''ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲਵਾ

  ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਲਵੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ...
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..