• >X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <>X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <X

  BMW ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਫਟ ਟਾਪ M4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟਿਬਲ

  BMW ਨੇ ਸਾਫਟ ਟਾਪ ਐੱਮ4 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐੱਮ ਐਕਸਡਰਾਈਵ ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 503 ਐੱਚ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 3.0 ਲੀਟਰ ਸਿਕਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਟਾਪ ਮਾਡਲ 3.7 ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..