• >X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰੋ। ਉਸ ’ਤੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ, ਨੀਲੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿੰਰਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਕੁੰਦਨ, ਸਟੋਨ, ਬਿੰਦੀ, ਸਿਤਾਰੇ, ਮੋਤੀ ਆਦਿ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <>X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਾੱਰਟ ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • <X

  Diwali 2021: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨਾਓ ਆਪਣਾ ਘਰ

  ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੰਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..