• >X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <>X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <>X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <>X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <>X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <>X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <X

  IPL 2019 : ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਲੇਆਫ ''ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁੰਬਈ

  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ 2019 ਦੇ ਇਕ ਮੈਚ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪਲੇਆਫ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਲਖਿੱਚਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..
 • <> X

  रंगमंच में काम करके खुश हूं : इरा

  punjab kesari test gallery script by preet..