Page Number 1

ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ

ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੈਂਸੈਕਸ 4 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 19, 2017 10:15:AM

ਰੁਪਿਆ 12 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 19, 2017 09:55:AM

ਰੁਪਿਆ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 18, 2017 09:18:AM

ਵਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਚੜ੍ਹੇ

January 17, 2017 11:45:AM

ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਲ

January 16, 2017 04:25:PM

ਨਿਫਟੀ 8400 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

January 16, 2017 04:24:PM

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਦਰ

January 16, 2017 02:09:PM

ਸਟਾਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਿਫਟੀ 9 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 16, 2017 10:17:AM

7 ਪੈਸੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68.23 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 16, 2017 09:35:AM

ਸੈਂਸੈਕਸ 131 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 13, 2017 10:21:AM

8 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68.16 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 13, 2017 09:23:AM

ਸੈਂਸੈਕਸ 107 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 27 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ ਬੰਦ

January 12, 2017 04:12:PM

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਦਰ

January 12, 2017 02:21:PM

ਸੈਂਸੈਕਸ 31 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ 10 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 12, 2017 09:49:AM

17 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68.15 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 12, 2017 09:35:AM

ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 241 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਨਿਫਟੀ 8350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

January 11, 2017 04:25:PM

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਦਰਭ ਦਰ

January 11, 2017 02:58:PM

ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ 27000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਿਫਟੀ 8300 ਤੋਂ ਪਾਰ

January 11, 2017 10:35:AM

5 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 68.32 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ

January 11, 2017 09:21:AM

ਜਾਣੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਲ

January 10, 2017 04:09:PM

ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਹੁਤ-ਚਰਚਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

.