Jagbani news

ਭੂਚਾਲ

 ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਰੂਸ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 7.0

ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਰੂਸ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 7.0

March 29, 2017 11:31:AM
ਚੀਨ 'ਚ ਭੂਚਾਲ

ਚੀਨ 'ਚ ਭੂਚਾਲ

March 27, 2017 07:50:PM
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

March 23, 2017 09:35:PM
 ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਇਆ 5.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਆਇਆ 5.5 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ

March 22, 2017 09:14:AM
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

March 21, 2017 03:28:PM
ਸੋਲੋਮਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ 'ਚ 6.0 ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

ਸੋਲੋਮਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ 'ਚ 6.0 ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

March 20, 2017 12:29:AM
 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੁਆ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕੀਤੇ ਮਹਿਸੂਸ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੁਆ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਕੀਤੇ ਮਹਿਸੂਸ

March 14, 2017 01:20:PM
 ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

March 14, 2017 10:42:AM
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝੱਟਕੇ

ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝੱਟਕੇ

March 13, 2017 09:02:PM
 ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

March 13, 2017 05:34:PM
 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ

6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਾਦ

March 11, 2017 01:49:PM
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ

March 06, 2017 11:10:AM
ਪਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਤੀਬਰਤਾ 6.5

ਪਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਤੀਬਰਤਾ 6.5

March 06, 2017 06:21:AM
 ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

March 05, 2017 05:38:PM
ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 6.3

ਪਾਪੁਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 6.3

March 04, 2017 10:00:AM
 ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਬਾ

ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੰਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਬਾ

March 02, 2017 08:14:AM
 ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਇਆ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ

ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਇਆ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ

February 28, 2017 05:37:PM
 ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

February 27, 2017 11:22:AM
 ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 4.9

ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 4.9

February 25, 2017 04:25:PM
 ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

February 23, 2017 02:18:PM
 ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ

ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ

February 19, 2017 02:24:PM
ਫਿਲਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, 15 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਰ 90 ਜ਼ਖਮੀ

ਫਿਲਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, 15 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਰ 90 ਜ਼ਖਮੀ

February 11, 2017 09:24:AM
ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ 6.5 ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ

February 10, 2017 09:00:PM
 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 5. 2

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਤੀਬਰਤਾ ਰਹੀ 5. 2

February 10, 2017 02:52:PM
 ਐਡੀਲੇਡ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਐਡੀਲੇਡ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ

February 10, 2017 09:24:AM

Related News

.